Provtagning.

Grundvattenprovtagning.

Foto: Gustav Sundén, SGU.

Miljöövervakning – geologisk data

SGU är utförare inom den nationella miljöövervakningen av grundvatten och utsjösediment samt nationell datavärd för grundvatten och miljögifter. Datavärdskapet innebär att data från den nationella och regionala övervakningen av grundvatten och utsjösediment kan hämtas här på SGU:s webbplats.

Miljöövervakning grundvatten

Dataprodukten Miljöövervakning – grundvattenkemi presenterar de grundvattenkemiska data som SGU samlar in inom den nationella miljöövervakningen och SGU:s grundvattennät. Informationen beskriver grundvattnets egenskaper och kvalitet, och kan användas för att studera resultaten över en längre tidsperiod.

Marin miljöövervakning

Dataprodukten Miljöövervakning, havs och sjösediment redovisar den data som samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning. Informationen visar det övervakade områdets hälsotillstånd och kan användas som underlag vid samhällsplanering.

Senast granskad 2024-05-10