havsbotten.

Habitatkartering

Habitatkartorna över Norra Midsjöbanken är resultaten från den utbredda marina habitatkartläggningen från Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank.

Habitatkartering, Norra Midsjöbanken

Ikon-Produkter-60.png

Habitatkartorna över Norra Midsjöbanken är resultaten från den utbredda marina habitatkartläggningen från Norra Midsjöbanken, en offshorebank som sträcker sig från södra Gotland och väster om Öland till centrala och sydvästra delarna av Egentliga Östersjön.

Kartorna skapades genom att integrera bio-geofysiska data, samt maskininlärningsmodellering för att producera kontinuerliga täckningsmodeller (%) av substrat och biota. Dessa (biofysiska och geologiska) kontinuerliga modeller kombinerades sedan för att producera bentiska habitatkartor som kategoriseras enligt olika klassificeringssystem. Dessa inkluderar klassificeringssystemet HELCOM HUB för Östersjön samt det europeiska initiativprogrammet Natura 2000. Kartorna och modellerna som producerats med denna metod är dessutom högupplösta (5 m), vilket gör att de kan skalas upp till skalor relevanta för förvaltning, samtidigt som den behåller viktig information från högupplösta data.

En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som rasterdata i TIFF-format.

Produktbeskrivning av Habitatkartering, Norra Midsjöbanken

Ladda ned data i TIFF-format

Habitatkartering Norra Midsjöbanken backscatter, format tiff

Habitatkartering Norra Midsjöbanken biology, format tiff

Habitatkartering Norra Midsjöbanken depth, format tiff

Habitatkartering Norra Midsjöbanken helcom_hub, format tiff

Habitatkartering Norra Midsjöbanken natura_2000, format tiff

Habitatkartering Norra Midsjöbanken sgu_ytsub, format tiff

Habitatkartering Norra Midsjöbanken substrate, format tiff


Habitatkartering, Hoburgs bank

Ikon-Produkter-60.png

Habitatkartorna över Hoburgs bank är resultaten från den utbredda marina habitatkartläggningen från Hoburgs bank, ett grunt havsbottenområde som sträcker sig från södra Gotland till centrala och sydvästra delarna av Egentliga Östersjön.

Kartorna skapades genom att integrera bio-geofysiska data, samt maskininlärningsmodellering för att producera kontinuerliga täckningsmodeller (%) av substrat och biota. Dessa (biofysiska och geologiska) kontinuerliga modeller kombinerades sedan för att producera bentiska habitatkartor som kategoriseras enligt olika klassificeringssystem. Dessa inkluderar klassificeringssystemet HELCOM HUB för Östersjön samt det europeiska initiativprogrammet Natura 2000. Kartorna och modellerna som producerats med denna metod är dessutom högupplösta (5 m), vilket gör att de kan skalas upp till skalor relevanta för förvaltning, samtidigt som den behåller viktig information från högupplösta data.

En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som rasterdata i TIFF-format.

Produktbeskrivning av Habitatkartering, Hoburgs bank

Ladda ned data i TIFF-format

Habitatkartering Hoburgs bank backscatter, format tiff

Habitatkartering Hoburgs bank biology, format tiff

Habitatkartering Hoburgs bank depth, format tiff

Habitatkartering Hoburgs bank helcom_hub, format tiff

Habitatkartering Hoburgs bank natura_2000, format tiff

Habitatkartering Hoburgs bank sgu_ytsub, format tiff

Habitatkartering Hoburgs bank substrate, format tiff

Senast granskad 2024-05-27