Riksintresse.

Foto: Stefan Andersson, SGU.

Riksintressen mineral

Fyndigheter som innehåller värdefulla ämnen eller material kan utpekas som riksintressen av SGU. Bestämmelserna om riksintressen finns i miljöbalken.

Riksintressen mineral

Ikon-Produkter-60.png

Produkten Riksintressen mineral visar områden som anses innehålla fyndigheter av riksintresse. Fyndigheterna på dessa platser består av ämnen som SGU bedömer vara viktiga, exempelvis natursten, industrimineral och metaller.

Riksintressen mineral finns enbart som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/riksintressen-mineral

 

Senast granskad 2024-05-17