Varp.

Foto: Fredrik Hellström, SGU.

Mineralresurser

Mineralresurser innehåller information om Sveriges mineral- och bergartsförekomster.

Mineralresurser

Ikon-Produkter-60.png

I produkten presenteras både småförekomster (skärpningar) och större förekomster såsom nedlagda gruvor, prospekteringsuppslag och producerande gruvor. Informationen kan användas för att lokalisera nya fyndigheter, vid tillståndsbeslut gällande prospektering och i andra aspekter av samhällsbyggnadsprocessen.

Informationen innehåller allt från småförekomster så som mineraliserade hällar och skärpningar till nedlagda och aktiva gruvor eller bergtäkter och mineralförekomster kända genom kärnborrning. För alla förekomster finns information om namn, läge, lägesnoggrannhet, ekonomisk status och vilken metall, mineral eller bergart som är av intresse på platsen, samt litteraturreferenser till informationen. För en stor del av förekomsterna finns också information om storlek på gruvhål, värdbergart, mineralsammansättning och bildningsålder. I mindre utsträckning förekommer också information om metallhalter och tonnage.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Mineralresurser

 

Mineralresurser som visningstjänst

Produkten Mineralresurser finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/mineralresurser

Mineralresurser, Inspiredata

Mineralresurser, Inspiredata innehåller rikstäckande information om mineralresurser i Sverige i syfte att uppfylla Inspires dataspecifikation för tema Mineralresurser. Dataprodukten är framtagen och harmoniserad enligt specifikationer i EU-projekten Minerals4EU och ProSUM. Dataprodukten innehåller information om mineralfyndigheter, gruvor, gruvavfall och produktionsuppgifter.

Dataprodukten baseras på SGU:s produkt Mineralresurser (punktuppgifter om mineral och bergartsförekomster). Datamängden innehåller dessutom kompletterande sammanställningar av bland annat metallhalter och tonnage för större fält av mineralfyndigheter (baserat på Sveriges bidrag till "Fennoscandian Ore Deposit Database (FODD)" − Fennoskandiska fyndighetsdatabasen).

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/MR-Mineralresurser

Adress till WFS-tjänsten:

https://m4eu.sgu.se/m4eu/services/m4eu_v2020.8?request=GetCapabilities&service=WFS&version=2.0.0

Senast granskad 2024-05-14