Anrikningsverk.

Malmer och anrikningsverk

Malmer och anrikningsverk innehåller uppgifter om produktion vid gruvor, gruvområden och anrikningsverk.

Malmer och anrikningsverk

Ikon-Produkter-60.png

Produkten innehåller olika delar.

Malmer

Malmer innehåller uppgifter om produktion vid gruvor och gruvområden med uppgifter om namn på gruvan eller gruvområdet, malmtyp, produktionsår, producerad mängd malm och metallhalter, producerad mängd gråberg och andra uppgifter. Malmer innehåller även uppgifter om rapporterade reserver och tillgångar vid svenska fyndigheter med information om typ av malm, mängd malm och metallhalt.

Anrikningsverk

Anrikningsverk innehåller uppgifter om mängd malm som processats vid anrikningsverket och mängd producerat mineralkoncentrat, allt med metallhalter. Mängden producerad anrikningssand har beräknats som mellanskillnaden mellan ingående malm och utgående mineralkoncentrat.

Statistik om malm

Statistik om malm i Sverige är användbart för beslutsfattare inom kommuner, län och statsmakter, för gruv- och prospekteringsbolag och för allmänheten. Här kan man se var de senaste hundra årens gruvor och anrikningsverk har funnits och vad de har producerat. Information om möjliga framtida malmer finns också med.

En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som databas i formatet Geopackage.

Hämta produkten Malmer och anrikningsverk, format Geopackage

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Hämta produkten Malmer och anrikningsverk, format CSV (zip)

Via länken laddas data i CSV-format ned som zippad fil. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Produktbeskrivning av Malmer och anrikningsverk

 

Malmer och anrikningsverk som visningstjänst

Malmer och anrikningsverk finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/malmer-anrikningsverk

Produktbeskrivning för visningstjänsten Malmer och anrikningsverk

 

Senast granskad 2024-05-17