Basaltiskt lavaflöde, möjligen autobreccierat i kontakt med vatten och därmed uppvisandes hyaloklastisk textur.

Foto: Alexander Lewerentz, SGU.

Malmer och mineral – geologisk data

Geologiska dataprodukter om malmer och mineral innehåller information om Sveriges mineral- och bergartsförekomster, borrhål och borrkärnor, riksintressen mineral samt mineralrättigheter från Bergsstatens mineralrättsregister, där man kan se ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd.

Mineralrättigheter och prospektering

Mineralrättigheter är ett utdrag ur Bergsstatens mineralregister. Här kan du se ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd.

Mineralresurser

Mineralresurser innehåller information om Sveriges mineral- och bergartsförekomster. Här presenteras både småförekomster (skärpningar) och större förekomster såsom nedlagda gruvor, prospekteringsuppslag och producerande gruvor.

Borrkärnor och borrhål

Produkten Borrhål visar koordinatsatt information om borrhål och borrkärnor, kax, med mera, som SGU förvaltar. Data finns även från skannade och analyserade borrkärnor från SGU:s arkiv.

Malmer och anrikningsverk

Malmer och anrikningsverk innehåller uppgifter om produktion vid gruvor, gruvområden och anrikningsverk.

Riksintressen mineral

Riksintressen mineral visar områden som anses innehålla fyndigheter av riksintresse.

Senast granskad 2024-05-10