Torv.

Foto: Elin Norström, SGU.

Torvlager

Sverige är ett av världens mest torvtäta länder och torvmarker utgör 15 % av den svenska landarealen. SGU är remissinstans för de flesta ansökningar om utvinning av odlings- eller energitorv.

Torvlagerföljder

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Torvlagerföljder innehåller uppgifter om torvlagrens egenskaper, exempelvis dess sammansättning, humifieringsgrad och blöthet. Informationen kan användas som planeringsunderlag vid utvinning av energi-eller odlingstorv.

Informationen bygger på observationer från borrningar i torvmarker. Till stor del utgörs materialet av information som digitaliserats från SGU:s torvarkiv. Materialet består av resultat från inventeringar, rapporter, kartor, dagböcker och publikationer från de senaste hundra åren. Eftersom materialet har samlats in under en lång tid så finns vissa skillnader i terminologin. Dessutom varierar noggrannheten beroende på vilket kartunderlag som används vid insamlingen. Produkten inkluderar även data som samlats in under 2000-talet.

Torvlagerföljder och torvlagerföljdslokaler, format CSV

Torvlagerföljder och torvlagerföljdslokaler, format Geopackage

Produktbeskrivning av Torvlagerföljder

Senast granskad 2024-05-23