Jord.

Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

Sur sulfatjord

Informationen om sur sulfatjord visar var det kan finnas sura sulfatjordar längs Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens kust. Informationen kan användas för att identifiera områden där det är viktigt att undvika markanvändning som kan leda till negativ påverkan från sur sulfatjord eller där det är lämpligt att vidta åtgärder för att minska miljöbelastning från jordarna.

Sur sulfatjord

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Sur sulfatjord består av en yttäckande modellering och insamlade punktobservationer av sur sulfatjord. Den modellerade kartan visar den sannolika utbredningen av sur sulfatjord. Punktobservationerna kommer från kartering och provtagning av sur sulfatjord som utförts inom olika projekt på SGU. Klasserna i den yttäckande modellen är "Ej sur sulfatjord", "Aktiv sur sulfatjord på potentiell sur sulfatjord" och "Potentiell sur sulfatjord".

För varje klass finns dessutom ett separat raster som visar hur säker klassningen är i varje punkt (från 0–100 procents sannolikhet).

Ladda ner data som CSV (punktobservationer) och TIFF (rasterdata)

Produktbeskrivning av Sur sulfatjord

Sur sulfatjord som visningstjänst

Sur sulfatjord finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/sur-sulfatjord

Produktbeskrivning för visningstjänsten Sur sulfatjord (nytt fönster)

Senast granskad 2024-05-23