Jord.

Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU.

Jordlagerföljder

Informationen om jordlagerföljder kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor.

Jordlagerföljder

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Jordlagerföljder innehåller uppgifter om jorddjup, jordlagrens mäktighet och vissa karaktäristiska egenskaper, exempelvis bildningssätt och kornstorlek. Informationen bygger på observationer i skärningar eller på resultat av borrningar/sonderingar. Positioneringsnoggrannheten kan variera beroende på vilket kartunderlag som används vid insamlingen.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Jordlagerföljder

 

Senast granskad 2024-05-23