Vatten.

Vattenkvalitetsdata

SGU:s information om vattenkvalitetsdata innehåller statistiska sammanställningar av vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst.

Vattenkvalitets­data per grundvatten­förekomst

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten innehåller statistiska sammanställningar av vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst.

Sammanställningarna är gjorda utifrån vattenkvalitetsdata från nationella och regionala övervakningsprogram, analysresultat för de engångsundersökningar (verifiering, screening och källinventering) som finns lagrade hos SGU och analysresultat från dataarkivet om kommunernas råvattenkontroll (Vattentäktsarkivet).

Informationens begränsningar: Vattenkvalitetsdata från undersökningar som SGU inte själva utför utan endast samlar in, exempelvis regionala övervakningsprogram och råvattenkontroll från vattentäktsarkivet är inte kvalitetsgranskade och kan innehålla felaktig information. Medelvärdesberäkningarna omfattar bara de grundvattenförekomster som vattenförvaltningen pekat ut.

Denna version av Vattenkvalitetsdata är under avveckling och kommer att finnas kvar till 31/10 2024.

Grundvattenkvalitet för hela Sverige som JSON

Grundvattenkvalitet för län 01 (Stockholms län) som JSON

Grundvattenkvalitet för län 03 (Uppsala län) som JSON

Grundvattenkvalitet för län 04 (Södermanlands län) som JSON

Grundvattenkvalitet för län 05 (Östergötlands län) som JSON

Grundvattenkvalitet för län 06 (Jönköpings län) som JSON

Grundvattenkvalitet för län 07 (Kronobergs län) som JSON

Grundvattenkvalitet för län 08 (Kalmar län) som JSON

Grundvattenkvalitet för län 09 (Gotlands län) som JSON

Produktbeskrivning av Vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst

Senast granskad 2024-07-08