Källor

Källor innehåller information om naturliga grundvattenutflöden, och syftar till att presentera uppgifter om bland annat läge, flöde, geologisk miljö och i viss omfattning även vattenkvalitet.

Källor kan ha stor betydelse för specifika biotoper och har i många fall en stor kulturhistorisk betydelse. Informationen kan bland annat användas för att välja ut provtagningspunkter för kemisk karakterisering av grundvatten eller för miljöövervakning.

Källor

Ikon-Produkter-60.png

Källarkivet innehåller information om totalt drygt 2 000 källor (det vill säga naturliga grundvattenutflöden), företrädesvis längs de större rullstensåsarna i Sverige. Produkten innehåller uppgifter om källornas läge, flöde, akvifertyp och i viss omfattning vattenkvalitet med mera.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Källor

 

Denna version av Källor som öppna data ersätter en tidigare produkt i JSON/CSV-format. Denna tidigare är under avveckling och kommer att finnas kvar till 31/10 2024.

Källor som visningstjänst

Källor finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/kallor

Senast granskad 2024-05-20