Morän.

Markgeokemi

Inom Markgeokemi redovisas halter av olika grundämnen samt pH-värden i prover tagna i svensk morän, sediment och ytlig jord.

Markgeokemi, regional provtagning

Ikon-Produkter-60.png

Markgeokemisk information används bland annat inom mineralprospektering, miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, kommunal planering och medicinsk forskning. Eftersom provtypen i normalfall avspeglar den naturliga halten av grundämnen i marken kan de geokemiska resultaten med fördel användas som bakgrundsinformation vid undersökning av förorenad mark och bedömning av vattenkvalitet.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Markgeokemi, regional provtagning

 

Markgeokemi, regional provtagning som visningstjänst

Markgeokemi, regional provtagning finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeokemi-regional-v2

Produktbeskrivning för visningstjänsten Markgeokemi, regional provtagning


Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas

Ikon-Produkter-60.png

Datamängden Markgeokemi, analysdata ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän. Analysresultaten ger en bild av de geokemiska förhållandena i marken, det vill säga grundämnens naturliga förekomst och spridning i mark. Data kan användas inom samhällsplanering, hälso- och miljöarbete, saneringsarbete, forskning och mineralprospektering samt basnäringar inom skogs- och lantbruk.

Produktbeskrivning av datamängden Markgeokemi, analysdata

Data laddar du ned med hjälp av en av nedanstående webbadresser. Kopiera en adress och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på det urval du vill göra. Urvalet kan göras på tillgängliga grundämnen (element) i analysdata och dataformat. Koderna för urvalen får du genom länkarna under rubriken ”Hämta underlag för urval av data” nedan.

Ladda ned alla analysdata för ett givet grundämne (element)

Byt ut {elementnamn} mot förkortningen för det grundämne du söker samt ange format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/{elementnamn}?format={csv,json}

Ladda ned alla analysdata för alla grundämnen

CSV-format:
https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/all?format=csv

JSON-format:
https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/all?format=json

Ladda ned alla analysdata för pH

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/ph?format={csv,json}

Hämta underlag för urval av data

En lista med tillgängliga grundämnen (element) i analysdata får du genom länken nedan, välj om du vill ha data i CSV- eller JSON-format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element?format={csv,json}

Exempel på hur du laddar ned data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla analysdata för bly i CSV-format.

https://resource.sgu.se/oppnadata/geokemi/api/atlas/element/pb?format=csv

 


Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige, Inspiredata

Ikon-Produkter-60.png

Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige, Inspiredata är en harmoniserad version av SGU:s öppna data produkt Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas i syfte att uppfylla Inspires dataspecifikation för tema Mark.

Datamängden innehåller information om olika grundämnen i morän i. Provtagning har skett i första hand i anslutning till befintligt vägnät med en provtäthet av 1 prov per 150 km2. Partiell lakning har gjorts med kungsvatten, den lösta delen av provet har analyserats med masspektrometer, ICP-MS.

SO.Markgeokemi Atlas i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

SO.Markgeokemi Atlas i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige, Inspiredata som visningstjänst

Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SO-Markgeokemi-atlas

Senast granskad 2024-05-24