Berg.

Seismik

Dataprodukten Geofysiska markmätningar, seismik innehåller information om seismiska mätningar. Informationen består av tolkad seismik och dess position.

Geofysiska markmätningar, seismik

Ikon-Produkter-60.png

Tolkningen innehåller information om till exempel djup till berg, jordart, torr eller vattenmättad jordart, djup till grundvattenyta och sprickzoner i berg. Information om den seismiska hastigheten i de olika materialen/objekten kan också ingå.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Geofysiska markmätningar, seismik

 

Senast granskad 2024-05-18