Magnetfält.

Magnetfält

SGU:s produkter om magnetfält visar uppmätta variationer i jordskorpans magnetfält.

Mätningarna sker med flyg och ger bland annat information om djup- och ytfördelningen av olika bergarter och bergartsled, samt deras stryknings- och stupningsriktningar.

Flygmagnetiska data används huvudsakligen i samband med geologisk kartläggning och prospektering. Informationen beskriver berggrundens strukturella drag och uppbyggnad, oberoende av jord- och vattendjup. Informationen är av stor vikt då endast några få procent av Sveriges berggrund är blottad, övriga delar är täckta av jord eller vatten.

Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad)

Ikon-Produkter-60.png

Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad) innehåller uppmätta variationer i det magnetiska totalfältet före och efter subtraktion av det geomagnetiska referensfältet (DGRF 1965.0). Data innehåller värden för enskilda mätpunkter. Mätpunktsavståndet varierar beroende på var och när data samlats in.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage- och Text-XYZ-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, magnetfält

 

 

Geofysiska flygmätningar, magnetfält som visningstjänst

Geofysiska flygmätningar, magnetfält finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-magnet


Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig)

Ikon-Produkter-60.png

Vid flygmätningar av jordens magnetfält registreras mycket små variationer i magnetfältets styrka. Detta ger bland annat information om djup- och ytfördelningen av olika bergarter och bergartsled, samt deras stryknings- och stupningsriktningar. Förkastningar och deras relativa rörelser kan i vissa fall också identifieras i de magnetiska mönstren.

Dataprodukten Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig) innehåller uppmätta variationer i det magnetiska totalfältet efter subtraktion av det geomagnetiska referensfältet (DGRF 1965.0). Data är därefter interpolerade till 200 x 200 m cellstorlek. Mätningarna är gjorda från flygplan på låg höjd från 1960 och framåt.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i Text-XYZ-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig)

 

Senast granskad 2024-05-17