Flygplan.

Foto: Staffan Erlandsson, SGU.

Geofysiska mätområden

Visningstjänsten Geofysiska flygmätningar, metadata visar var flyggeofysiska data har samlats in. Data är uppdelade i lager efter mätmetod och för varje flygområde finns metadata som beskriver området samt hur mätningen utfördes.

Geofysiska flygmätningar, metadata

Ikon-Produkter-60.png

Denna produkt finns endast som visningstjänst, WMS. Tjänsten visar endast var flyggeofysiska data finns, samt deras metadata. För att ladda ner data, se SGU:s övriga flyggeofysiska produkter. Flygningens identifierare (flygid) från metadata i denna produkt kan användas. Täckningen som visningstjänsten visar är ungefärlig. Det kan förekomma att data saknas.

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-meta

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, metadata


Geofysik, Inspiredata

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten GE.Geofysik, Inspiredata är framtagen i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi (applikationsschemat för Geofysik). Produkten redovisar undersökningsområden och tillhörande stationer, profiler eller svepområden från ett antal geofysiska datamängder vid SGU. Inga mätdata redovisas i denna datamängd.

GE.Geofysik i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

GE.Geofysik i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

GE.Geofysik, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Geofysik

 

Senast granskad 2024-05-19