Berghåla.

Geofysiska markmätningar, prospekteringsområden

Visningstjänsten Geofysiska markmätningar – prospekteringsområden innehåller information om prospekteringsinriktade undersökningar som har utförts med olika geofysiska undersökningsmetoder fram till 1992.

Geofysiska markmätningar – prospekteringsområden

Ikon-Produkter-60.png

Visningstjänsten innehåller information om vilka analoga och digitala data som finns tillgängliga på SGU. Du kan hitta följande information (utöver den geografiska): namn på undersökningsområdet, vilken mätmetod som har använts, antal mätpunkter som finns, vem som har gjort undersökningen och när den har gjorts samt namn på SGU:s datafil alternativt rapportnummer eller motsvarande (om sådan information finns).

Mätningarna har gjorts med följande metoder: magnetometer, elektrisk djupsondering, gravimeter, inducerad polarisation och elektromagnetiska mätningar (VLF).

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik

 

Senast granskad 2024-05-19