Kalium.

Gammastrålning

Gammastrålning är en del av människans naturliga miljö. Delar av strålningen kommer från marken under oss, det vill säga från berggrunden och jordarterna. Dataprodukterna om gammastrålning innehåller information om halter av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna K-40 (kalium), U-238 (uran) och Th-232 (torium), i markens översta delar.

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad)

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad) innehåller information om halter av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna K-40 (kalium), U-238 (uran) och Th-232 (torium), i markens översta delar. Halterna är beräknade ur mätningar gjorda från flygplan på låg höjd.

Mätvärdena i en mätpunkt representerar medelvärdet över en större yta på marken ner till några decimeters djup. För uran och torium har radiometrisk jämvikt förutsatts i sönderfallskedjan.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage- och Text-XYZ-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad)

 


Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig)

Ikon-Produkter-60.png

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig) innehåller interpolerade värden från den mer detaljerade mätningen av gammastrålning, ovan, i ett jämnt 200 x 200 m grid. Denna grid bör endast användas för regionala studier av gammastrålningens fördelning.

Informationen avser halter av de naturligt förekommande radioaktiva isotoperna K-40 (kalium), U-238 (uran) och Th-232 (torium), i markens översta delar. Halterna är beräknade ur mätningar gjorda från flygplan på låg höjd.

Värdena i en punkt representerar ett beräknat medelvärde över ett flertal mätpunkter som representerar förhållandena över en större yta på marken. För uran och torium har radiometrisk jämvikt förutsatts i sönderfallskedjan.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i Text-XYZ-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig)

 


Geofysiska flygmätningar, gammastrålning finns även som visningstjänster.

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning uran

Visningstjänsten Gammastrålning, uran visar fördelningen av uran i den översta delen av berggrunden eller jordarterna.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-uran

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning kalium

Visningstjänsten Gammastrålning, kalium visar fördelningen av kalium i den översta delen av berggrunden eller jordarterna.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-kalium

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning torium

Visningstjänsten Gammastrålning, torium visar fördelningen av torium i den översta delen av berggrunden eller jordarterna.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-torium

Senast granskad 2024-05-17