Elektriskt.

Elektrisk ledningsförmåga

Genom att mäta hur marken reagerar på elektromagnetiska vågor går det att få information om markens förmåga att leda elektrisk ström. God elektrisk ledningsförmåga är exempelvis förknippat med vissa – ofta malmgeologiskt intressanta – typer av bergarter, vattenförande sprickzoner i berggrunden eller vattenrika jordarter.

Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, slingram (detaljerad)

Ikon-Produkter-60.png

Dataprodukten Geofysiska flygmätningar, slingram (detaljerad) innehåller punktinformation om det inducerade (sekundära) elektromagnetiska fältets real- och imaginärdel från flygburna mätningar med slingram-system i syfte att skapa en bild av markens ledningsförmåga. Genom att mäta hur marken reagerar på elektromagnetiska vågor går det att få information om markens förmåga att leda elektrisk ström. God elektrisk ledningsförmåga är exempelvis förknippat med vissa typer av bergarter, vattenförande sprickzoner i berggrunden eller vattenrika jordarter.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage och Text-XYZ-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för  Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, slingram (detaljerad)


Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, VLF (detaljerad)

Ikon-Produkter-60.png

SGU använder i sina flygmätningar den så kallade VLF-metoden (Very Low Frequency), vilket är en konceptuellt enkel men effektiv metod för att få information om hur bra marken leder ström. Metoden går ut på att mäta de magnetfält som induceras av strömmar i marken, som i sin tur uppstår på grund av interaktion med radiovågor från sändare i VLF-bandet

Dataprodukten Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, VLF (detaljerad) innehåller information om den magnetiska komponenten (H) av det elektromagnetiska fältet i VLF-bandet (frekvensbandet 15-30 kHz), vilken varierar beroende på markens elektriska ledningsförmåga. Denna är beräknad för koordinatsatta punkter, ur mätningar gjorda från flygplan på låg höjd. Samtliga mätningar har gjorts med en 3-axlig antenn som mäter amplitud och fas av den magnetiska vektorns komponenter. Metodens djupseende varierar med hur bra marken leder elektrisk ström, från ett par hundra meter i kristallin berggrund till några tiotal meter i konduktiva tjocka lerlager.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage- och Text-XYZ-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, VLF (detaljerad)

 

Geofysiska flygmätningar, skenbar resistivitet som visningstjänst

Visningstjänsten visar den skenbara resistiviteten i ett förenklat raster med 200 gånger 200 meters upplösning. Den underliggande informationen kan laddas ner i dataprodukten Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, VLF (detaljerad), då med en högre upplösning.

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-skenbar-resistivitet

Produktbeskrivning för visningstjänsten Geofysiska flygmätningar, skenbar resistivitet


Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, TEM, resistivitet

Ikon-Produkter-60.png

Helikopterburna transient elektromagnetiska (TEM)-mätningar har utförts på uppdrag av SGU inom flera områden i Sverige för att kartlägga markens förmåga att leda ström. Företrädesvis förekommer data inom områden med sedimentär berggrund men också  områden med syfte att kartlägga jordarter (till exempel kvicklera).

Helikopterburen TEM är en elektromagnetisk metod där en kraftig ström skickas ut i en spole som hänger under helikoptern varvid strömmar i marken induceras. Genom modellberäkning, inversion, fås resistivitetsfördelningen från markytan ner till ett visst undersökningsdjup. Beroende på geologiska förutsättningar kan undersökningsdjupet i olika punkter variera mycket. Det maximala undersökningsdjupet är i allmänhet cirka 200 meters men kan vara upp till 250 meter.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage- och Text-XYZ-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, elektromagnetiska fält, TEM, resistivitet

 

Senast granskad 2024-05-18