SR.Havsbotten­yttäcke 1:500 000, Inspiredata

SR.Havsbottenyttäcke 1:500 000 är en harmoniserad version av SGU:s produkt Maringeologi 1:500 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden. Endast karterade områden utanför territorialgränsen redovisas.

Maringeologi 1:500 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergets utbredning inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ) och har för detta ändamål kodats om till Inspires kodlista för havsbottenyttäcke. För närvarande är endast områden utanför svenskt territorialhav offentligt tillgängliga.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster) 

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SR-Havsbottenyttacke_500k

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:

https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/SR_SGU_SeaBedArea_500K.xml

Senast granskad 2020-01-14

Atomflöden

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.