SR.Havsbotten­yttäcke 1:25 000, Inspiredata

SR.Havsbottenyttäcke 1:25 000 är en harmoniserad version av SGU:s produkt Maringeologi 1:25 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden.

Datamängden innehåller uppgifter om jordarternas och bergets utbredning inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ) och har för detta ändamål kodats om till Inspires kodlista för havsbottenyttäcke.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SR-Havsbottenyttacke_25k

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av: https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/SR_SGU_SeaBedArea_25K.xml

Senast granskad 2020-01-14

Atomflöden

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.