SO.Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige, Inspiredata

SO.Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige är en harmoniserad version av SGU:s öppna data produkt Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas i syfte att uppfylla Inspires dataspecifikation för tema Mark.

SO.Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige är en harmoniserad version av SGU:s öppna data produkt Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas i syfte att uppfylla Inspires dataspecifikation för tema Mark.

Datamängden innehåller information om olika grundämnen i morän i. Provtagning har skett i första hand i anslutning till befintligt vägnät med en provtäthet av 1 prov per 150 km2. Partiell lakning har gjorts med kungsvatten, den lösta delen av provet har analyserats med masspektrometer, ICP-MS.

Metadata (länk till information på Geodataportalen, nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SO-Markgeokemi-atlas

Adress till Atomflöde för nedladdning av datamängden:
https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/SO_SGU_SoilDerivedObject_Atlas.xml

Senast granskad 2020-05-14