MR.Mineralresurser, Inspiredata

MR.Mineralresurser innehåller rikstäckande information om mineralresurser i Sverige i syfte att uppfylla Inspires dataspecifikation för tema Mineralresurser.

Datamängden är framtagen och harmoniserad enligt specifikationer i EU-projekten Minerals4EU och ProSUM. Datamängden innehåller information om mineralfyndigheter, gruvor, gruvavfall och produktionsuppgifter.

Datamängden baseras på SGU:s produkt Mineralresurser (punktuppgifter om mineral och bergartsförekomster). Datamängden innehåller dessutom kompletterande sammanställningar av bland annat metallhalter och tonnage för större fält av mineralfyndigheter (baserat på Sveriges bidrag till "Fennoscandian Ore Deposit Database (FODD)" − Fennoskandiska fyndighetsdatabasen).

Metadata (länk till information på Geodataportalen - öppnas i nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/MR-Mineralresurser

Adress till WFS-tjänsten:

https://m4eu.sgu.se/m4eu/services/m4eu_v2020.8?request=GetCapabilities&service=WFS&version=2.0.0

Senast granskad 2021-12-02

Atomflöden

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.