GE.Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige, Inspiredata

Datamängden är en harmoniserad version av SGU:s produkt Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1.

Informationen är förenklad dels när det gäller jordarternas indelning i litologiska enheter, dels när det gäller ingående polygonskikt. I denna version redovisas endast Grundlager, vilket innebär att eventuella underliggande lager eller överliggande tunna eller osammanhängande ytlager inte redovisas.

För att kunna läsa nedanstående atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Jordarter_250k

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:

https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Surficial_250K.xml

Senast granskad 2019-12-05

Atomflöden

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.