GE.Jordarter 1:200 000, Västernorrland, Inspiredata

Datamängden är en harmoniserad version av SGU:s produkt Jordarter 1:200 000, Västernorrland i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1.

Kartan ger en mycket översiktlig bild av jordartsförhållandena inom de delar av Västernorrlands län där SGU saknar mer detaljerad jordartsinformation.

För att kunna läsa nedanstående atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Jordarter_200k

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:

https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Surficial_200K.xml

Senast granskad 2019-12-05

Atomflöden

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.