GE.Jordarter 1:1 miljon, Inspiredata

Datamängden är en harmoniserad version av SGU:s produkt Jordarter 1:1 miljon i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1.

Produkten är rikstäckande och återger huvuddragen i Sveriges jordartsgeologi.

För att kunna läsa nedanstående atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Jordarter_1M

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:

https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Surficial_1M.xml

Senast granskad 2019-12-05