GE.Hydrogeologi, Inspiredata

Datamängden är en harmoniserad version av SGU:s produkt Grundvattenmagasin i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi.

Datamängden täcker hela Sverige och innehåller generaliserad information om grundvattentillgångar i jord och berg. Översiktlig information i skala 1:250 000 dominerar men mer detaljerad information i skala 1:50 000 finns över flera områden framför allt i södra Sverige.

För att kunna läsa nedanstående atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.

Metadata för hydrogeologisk datamängd på den nationella Geodataportalen (nytt fönster) 

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Hydrogeologi

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:

https://resource.sgu.se/data/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Hydrogeology.xml

Senast granskad 2019-12-05

Atomflöden

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.