GE.Berggrund 1:50 000 – 1:250 000, Inspiredata

Datamängden är en harmoniserad version av SGU:s produkt Berggrund 1:50 000 – 1:250 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1.

Datamängden täcker större delen av Sverige, är en tvådimensionell modell av berggrundens överyta och innehåller information om berggrundens materialsammansättning och ålder, samt strukturer som förkastningar och veck.

För att kunna läsa nedanstående atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Berggrund_50k-250k

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:

https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Bedrock_50K-250K.xml

Senast granskad 2019-12-05