GE.Berggrund 1:1 miljon, Inspiredata

GE.Berggund 1:1 miljon är en harmoniserad version av SGU:s produkt Berggrund 1:1 miljon i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1.

Datamängden täcker hela Sverige, är en tvådimensionell modell av berggrundens överyta och ger en översiktlig bild av huvuddragen i Sveriges berggrund.

För att kunna läsa nedanstående atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Berggrund_1M

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:

https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Bedrock_1M.xml

Senast granskad 2019-12-05