ER.Energiresurser, Inspiredata

ER.Energiresurser innehåller uppgifter om rikstäckande torvförekomster och energimineral från SGU:s databaser.

Datamängden är transformerad för att harmonisera med Inspire dataspecifikation för tema Energiresurser. Informationen tillhandhålls i GML-format.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Borrhal

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av

https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/ER_SGU_FossilFuelResource.xml

Senast granskad 2021-01-21