AM.Grundvatten­förekomster, Inspiredata

Datamängden är anpassad för att överensstämma med Inspire dataspecifikation för tema "Områden med särskild förvaltning/begränsning/reglering", samt enheter för rapportering.

Datamängden redovisar förekomster av grundvatten som utpekats inom vattenförvaltningen, som arbetar med att uppfylla kraven i ramdirektivet för vatten 2006/60/EG) och grundvattendirektivet (2006/118/EG) m.fl. direktiv.

Metadata för hydrogeologisk datamängd på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/AM-WaterBodyForWFD 

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:
https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/AM_SGU_WaterBodyForWFD.xml

Senast granskad 2019-12-05

Kontakta oss

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.