AM.Grundvatten­förekomster, Inspiredata

Datamängden redovisar grundvattenförekomster som omfattas av EU:s ramdirektiv för vatten (2006/60/EG) och grundvattendirektivet (2006/60/EG).

Formatet är anpassat efter INSPIRE-direktivets dataspecifikation för temat ”Områden med särskild förvaltning/begränsning/reglering”, samt enheter för rapportering.

Datamängden omfattar den senast beslutade förvaltningscykelns grundvattenförekomster (2017-2021) som rapporterats till European Environment Agency (EEA). Pågående förvaltningscykels grundvattenförekomster (2022–2027) går att ladda ner som öppna data hos SGU (se ”Relaterad information”).

Metadata för hydrogeologisk datamängd på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/AM-WaterBodyForWFD

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:
https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/AM_SGU_WaterBodyForWFD.xml

Senast granskad 2023-06-19

Atomflöden

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.