AM.Tillstånd för prospektering och gruvbrytning, Inspiredata

Datamängden är ett urval och transformering av SGU:s produkt Mineralrättigheter i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema "Områden med särskild förvaltning/begränsningar/reglering" samt enheter för rapportering.

 

Datamängden innehåller rikstäckande information om gällande undersökningstillstånd, bearbetningskoncessioner och markanvisningar och uppdateras varje månad.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/AM-ProspectingAndMiningPermitArea

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:

https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/AM_SGU_ProspectingAndMiningPermitArea.xml

 

Senast granskad 2021-01-19

Atomflöden

För att kunna läsa atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.