Aktuella Inspiredata

Här presenteras de datamängder som vi hittills har tagit fram. För varje datamängd finns metadata, visnings- och nedladdningstjänster. Listan kommer att fyllas på med nya datamängder allteftersom arbetet fortskrider.

Kontakta oss

GeoSciML

GeoSciML (Geoscience Markup Language) är en modell och standard för att beskriva och utbyta geologiska data – från enkla kartor till komplexa databaser.

Läs mer (informationen är på engelska och sidan öppnas i nytt fönster)