Aktuella Inspiredata

Här presenteras de datamängder som vi hittills har tagit fram. För varje datamängd finns metadata, visnings- och nedladdningstjänster. Listan kommer att fyllas på med nya datamängder allteftersom arbetet fortskrider.