Brunn.

Brunnar

I dataprodukten Brunnar finns uppgifter om enskilda brunnars läge. Det finns också information om djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen har för funktion.

Brunnar

Ikon-Produkter-60.png

Informationen kan exempelvis användas vid vattenplanering, vid planering av brunnsborrning och för att upplysa om utbredningsgraden av bergvärme. Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag måste skicka in till SGU.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Brunnar

 

Denna version av Brunnar som öppna data ersätter en tidigare produkt i JSON/CSV-format. Denna tidigare är under avveckling och kommer att finnas kvar till 31/10 2024.

Brunnar som visningstjänst

Brunnar finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/brunnar

Produktbeskrivning för visningstjänsten Brunnar

 

Senast granskad 2024-06-10