Händer i vattnet.

Brunnar – geologisk data

I SGU:s produkter om brunnar finns uppgifter om enskilda brunnars läge. Det finns också information om djup, jorddjup, foderrörslängd, vattenkapacitet och vad brunnen har för funktion.

Brunnar

I dataprodukten Brunnar finns uppgifter om enskilda brunnars läge. Det finns också information om djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen har för funktion.

Hydraulisk konduktivitet i berg

Hydraulisk konduktivitet i berg inkluderar beräknad hydraulisk konduktivitet (K) i bergborrade brunnar från Brunnsarkivet samt en interpolation av dessa värden.

Senast granskad 2024-05-10