Bild på berg.

Berggrund

SGU:s berggrundsdata ger både en översiktlig bild av Sveriges berggrund och tvådimensionella modeller av berggrundens överyta, som beskriver viktiga egenskaper hos identifierade geologiska enheter, deras geometri, det material som bygger upp enheterna och geologiska händelser som de genomgått.

Berggrund 1:50 000–1:250 000

Ikon-Produkter-60.png

Berggrund 1:50 000–1:250 000 är en tvådimensionell modell av berggrundens överyta, som beskriver viktiga egenskaper hos identifierade geologiska enheter, deras geometri, det material som bygger upp enheterna och geologiska händelser som de genomgått. Informationen kan användas som ett underlag för analyser i samband med prospektering, översiktsplanering av byggen och anläggningar, geotermisk energiutvinning, arbete med olika frågor inom miljöområdet, forskning och utbildning. Kartan bygger på geologiska fältobservationer i kombination med tolkning av analysresultat och geofysiska data. Det finns också information om berggrundens strukturer och egenskaper.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransen innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API - Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Berggrund 1:50 000-1:250 000

 

Berggrund 1:50 000–1:250 000 som visningstjänst

Berggrund 1:50 000 – 1:250 000 finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/berggrund-50-250-tusen

Produktbeskrivning för visningstjänsten Berggrund 1:50 000 – 1:250 000

Berggrund 1:50 000 – 1:250 000, Inspiredata

Datamängden är en harmoniserad version av SGU:s produkt Berggrund 1:50 000 – 1:250 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1. Datamängden täcker större delen av Sverige, är en tvådimensionell modell av berggrundens överyta och innehåller information om berggrundens materialsammansättning och ålder, samt strukturer som förkastningar och veck. 

GE.Berggrund 1:50000 - 1:250000 i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

GE.Berggrund 1:50000 - 1:250000 i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Berggrund 1:50 000–1:250 000, Inspiredata som visningstjänst

Berggrund 1:50 000 – 1:250 000, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS):

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Berggrund_50k-250k


Berggrund 1:1 miljon

Ikon-Produkter-60.png

Berggrund 1:1 miljon ger en översiktlig bild av Sveriges berggrund. Informationen kan användas som underlag för mycket översiktlig planering, analys, forskning och utbildning. Kartbilden är anpassad för presentation i skala 1:1 miljon, vilket innebär att informationen är generaliserad och inte avsedd för mer detaljerad användning.

Kartbilden visar utbredningen av olika bergartsenheter och stora deformationszoner (sprickzoner, förkastningar och plastiska skjuvzoner). Bergartsenheterna kan bestå av en eller flera bergarter och de förstnämnda är generellt de vanligaste. Åldern för varje bergartsenhet redovisas, liksom vilken större tektonisk enhet (till exempel en äldre bergskedja) den tillhör.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransen innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API - Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Berggrund 1:1 miljon

 

Berggrund 1:1 miljon som visningstjänst

Berggrund 1:1 miljon finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/berggrund_1M

Berggrund 1:1 miljon, Inspiredata

Berggrund 1:1 miljon, Inspiredata är en harmoniserad version av SGU:s produkt Berggrund 1:1 miljon i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Geologi genom kodning enligt GeoSciML 4.1. Datamängden täcker hela Sverige, är en tvådimensionell modell av berggrundens överyta och ger en översiktlig bild av huvuddragen i Sveriges berggrund.

GE.Berggrund 1:1 miljon i SWEREF99-TM som referenssystem (GML i zip-format)

GE.Berggrund 1:1 miljon i ETRS-89 som referenssystem (GML i zip-format)

Berggrund 1:1 miljon, Inspiredata som visningstjänst

Berggrund 1:1 miljon, Inspiredata finns även som visningstjänst (WMS):

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Berggrund_1M

Senast granskad 2024-05-07