Berggrund.

Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU

Bergets ålder

Bergets ålder, isotopanalyser innehåller åldersbestämningar av svensk berggrund, genom mätningar av det radioaktiva sönderfallet hos olika isotoper.

Bergets ålder, isotopanalyser

Ikon-Produkter-60.png

Förutom provets ålder med felmarginal finns information om provets läge, bergartstyp, daterat material, analysmetod samt hur åldern tolkas etc. Till varje post finns en litteraturhänvisning i källreferensen. Informationen är tänkt att användas i forskningsändamål, inom prospektering, samhällsplanering och av övriga med intresse för Sveriges berggrund.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Bergets ålder

 

Bergets ålder, isotopanalyser som visningstjänst

Bergets ålder, isotopanalyser finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/alder

 

Senast granskad 2024-05-12