Strand.

Foto: Jonas Ising, SGU.

Strandlinjer

Dataprodukterna visar historiska strandlinjer, den forntida fördelningen mellan hav och land samt även förändringar i sjöarnas utbredningar.

Strandförskjutningsmodell

Ikon-Produkter-60.png

SGU:s strandförskjutningsmodell visar en övergripande bild av den forntida fördelningen mellan hav och land samt även förändringar i sjöarnas utbredningar. Strandförskjutningsmodellen visar ett generellt förlopp och är inte avsedd för detaljerade studier. Mer detaljerade studier kräver försiktighet och ingående förståelse för den osäkerhet som finns i de olika metoder som ligger till grund för modellen.

Kartvisaren tillhandahåller strandförskjutning i 100-årsintervall. Detta betyder att modellen inte har en så hög noggrannhet. De korta intervallen ger endast en möjlighet att se regionala förändringar, den fungerar alltså inte till noggrann åldersbestämning.

Modellen som ligger till grund för kartvisaren har framställts genom att sammanlänka så kallade strandförskjutningskurvor och digitala höjddata (50x50 m) i en matematisk strandförskjutningsmodell. I kartorna visas också en förenklad modell av förloppet för inlandsisens avsmältning.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning av Strandförskjutningsmodell

 


Högsta kustlinjen

Ikon-Produkter-60.png

Högsta kustlinjen, HK, visar den högsta nivån i terrängen där strandmärken från det hav, eller de stadier av Östersjön, som täckte delar av landet vid inlandsisens försvinnande, påträffas.

Högsta kustlinjen varierar i hela landet. De högsta nivåerna, cirka 289 meter ovan dagens yta, finns i Ångermanland. I sydligaste Sverige ligger högsta kustlinjen endast 10–20 meter ovan dagens havsyta. Exempel på strandmärken är erosionshak och strandvallar.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Högsta kustlinjen

 


Historiska strandlinjer – Södra Sverige

Ikon-Produkter-60.png

Historiska strandlinjer visar strandlinjen längs Skånes kust, tolkad från ortofoton från olika år. Som underlag för bedömningen har man använt Lantmäteriets korrigerade historiska ortofoton samt ortofoton från 1939–1940 från Geocentrum, Lunds universitet. De flesta av dessa foton är sammansatta av en mosaik av bilder från olika årtal.

Bilderna finns från 1970-talet, 1960-talet, 1950-talet och 1939–40 och täcker in större delen av den skånska kusten. Produkten innehåller också en analys av hur strandlinjen förändrats från 1940 till 2010.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Historiska strandlinjer

 

Historiska strandlinjer – Södra Sverige som visningstjänst

Historiska strandlinjer – Södra Sverige finns även som visningstjänst (WMS). Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service).

https://resource.sgu.se/service/wms/130/historiska-strandlinjer

Produktbeskrivning för visningstjänsten Historiska strandlinjer

 

Senast granskad 2024-05-27