Isräfflor.

Foto: Sven Erik Sundevall, SGU.

Isräfflor

Isräfflor visar läget och riktningen för isräfflor och syftar till att upplysa om inlandsisens rörelser. Isräfflor har uppkommit då block, stenar och gruskorn som suttit fastfrusna i inlandsisens bottendelar repat och slipat berggrundsytan.

Isräfflor

Ikon-Produkter-60.png

Räfflorna visar isens rörelseriktning i ett visst skede. Riktningsangivelserna (360 gradersystem) avser från vilken plats isen rört sig mot observationsplatsen. I vissa fall innehåller produkten information om olika isräffelsystems relativa ålder på samma observationsplats.

Positionens noggrannhet kan variera beroende på vilket kartunderlag som använts i insamlingen. Noggrannheten i riktningsangivelserna kan uppskattas till +\- 5 grader.

Hämta produkten som färdigpaketerad zip-fil

Via länken laddas data i GeoPackage-format ned. Leveransens innehåll framgår i produktbeskrivningen.

Landningssida för OGC API – Features

Via länken når du dokumentation i HTML eller JSON-format av direktåtkomst av vektordata via OGC API – Features. Huvudformat för nedladdning av data är GeoJSON.

Produktbeskrivning för Isräfflor

 

 

Senast granskad 2024-05-27