2015

2015-10-29
Remiss/Kungörelse – Ansökan från Affärsverket svenska kraftnät om tillstånd till vattenverksamhet i samband med byggandet och driften av tunnelanläggningen City Link, etapp 2 (Kabeltunnel mellan Anneberg i Danderyd och Skanstull i södra Hammarbyhamnen) (nytt fönster)

2015-10-29
Remiss Förslag till vägledning för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden (nytt fönster)

2015-10-12
SGU:s svar på miljömyndighetsutredningen (SOU 2015:43) (nytt fönster)

2015-09-30
Remiss ang. slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats, Uppsala kommun (nytt fönster)

Remiss ang. slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats, Bilaga A (nytt fönster)

2015-09-18
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för sandtäktsverksamhet på fastigheten Slagdala 1:26, Hultsfreds kommun (nytt fönster)

2015-09-07
Remiss Förslag till Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2015:xx) om användning av växtskyddsmedel på skogsmark (nytt fönster)

2015-08-31
SGU:s yttrande om grundvattensituationen och fördjupad översiktsplan för Södra staden, Uppsala (nytt fönster)

2015-07-08
Remiss Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (nytt fönster)

2015-06-15
SGU:s yttrande över rapport om klimatanpassningsarbetet (nytt fönster)

2015-04-30
SGU:s yttrande om vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplaner, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar (nytt fönster)

2015-02-13
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för sand- och grustäkt på fastigheten Ämmaryd 4:2, Vetlanda kommun (nytt fönster)

2015-02-10
Ansökan om tillstånd till täkt av naturgrus inom fastigheten Holmsta 1:80 m.fl. i Sollefteå kommun (nytt fönster)

2015-02-05
SGU:s yttrande om bearbetningskoncession för torv på Östre mosse, Jönköpings och Vaggeryds kommuner (nytt fönster)

2015-01-22
Angående ansökan från Sand & Grus AB Jehander om tillstånd till grus- och bergtäkt med masshantering samt hamn- och vattenverksamhet på fastigheterna Löten 1:5, Munsö-Bona 1:2 m.fl. i Ekerö kommun (nytt fönster)

2015-01-13
Överklagande angående täkt och förädling av naturgrus och morän inom fastigheten Sidsjö 1:3 i Bräcke kommun (nytt fönster)

2015-01-08
SGU:s yttrande om bearbetningskoncession för brytning av energitorv vid Bölesmyren, Bergs kommun (nytt fönster)

SGU:s yttrande om bearbetningskoncession för brytning av energitorv vid Branaflon, Östersunds kommun (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-22