2022-12-07, Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats under tvångsarbete

Frågeställning

Yttrande avseende kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats under tvångsarbete.

Sammanfattning

SGU har inga synpunkter på kommissionens förslag. Liksom regeringen ser SGU att förordningen kan innebära ökad administration och högre kostnader för såväl myndigheter som företag. Detta bör beaktas vid arbetet med att förändra svensk lagstiftning för att uppfylla förordningens krav.

Samhällseffekter

SGU lyfter att förordningens krav kan innebära ökad administration och högre kostnader för såväl myndigheter som företag, vilket bör beaktas vid arbetet med att förändra svensk lagstiftning för att uppfylla förordningens krav.

SGU:s diarienummer: 33-2666/2022

Läs yttrande Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats under tvångsarbete (nytt fönster)

Senast granskad 2023-01-18