2022-06-21 , Samråd enligt miljöbalken – utvinning av apatit ur sandmagasinet JanMatts, Grängesberg

Frågeställning

Grängesberg Exploration AB (bolaget) avser att gräva ur den gamla anrikningssanden i sandmagasinet JanMattsdammen och omanrika sanden i en ny processanläggning i syfte att återvinna fosfor (apatit) och järn (magnetit) men även sällsynta jordartsmetaller. Bolaget har sänt handlingarna för samråd.

Sammanfattning

Samrådsunderlaget redovisar den planerade verksamheten på ett tydligt sätt.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering vid den planerade verksamheten.

SGU:s diarienummer: 33-1283/2022

Läs SGU:s yttrande Samråd enligt miljöbalken – utvinning av apatit ur sandmagasinet JanMatts, Grängesberg (nytt fönster)

Senast granskad 2022-07-05