2022-03-11-Utkast till proposition, ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Frågeställning

Spridningen av sjukdomen covid-19 har slagit hårt mot prospekteringsbolagen i Sverige och riskerar att även i fortsättningen påverka dessa bolag negativt. Därför föreslås i propositionen att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 ska förlängas med ett år.

Sammanfattning

SGU är positiv och tillstyrker förslaget om ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd.

Samhällseffekter

För att möjliggöra fortsatt undersökningsarbete i områdena som inte har kunnat genomföras på grund av pandemin.

Läs yttrandet "Utkast till proposition, ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd"

Senast granskad 2022-04-01