2021-03-05, SGU:s dnr 33-55/2021 – Samråd gällande regionplan för Skåne 2022-2040

Frågeställning

Länsstyrelsen i Skåne söker underlag för att bistå med vid samråd om regionplan för Skåne 2022–2040. SGU har lämnat synpunkter på regionplanen utifrån SGU:s ansvarsområden.

Sammanfattning

Regionplan för Skåne 2022–2040 är en strategisk plan som ska visa riktningen för den fysiska planeringen i regionen. Regionplanen ska bidra till en samhällsplanering som ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas och för att människor ska kunna leva och bo i hela Skåne.

Materialförsörjning är en viktig del av samhällsplaneringen som inte berördes i den inkommande versionen av regionplanen. SGU har därför i yttrandet framfört att frågan om en hållbar ballastförsörjning behöver lyftas som ett planeringsunderlag. Skåne är en expansiv region och därför beroende av tillgång till ballast. Samtidigt har delar av Skåne en mycket begränsad tillgång till en lokal ballastförsörjning på grund av geologiska förhållanden eller motstående intressen. Det behövs därför en materialförsörjningsplan för att kunna tillgodose de framtida behoven av ballast på ett hållbart sätt i Skåne.

Samhällseffekter

Om hållbar ballastförsörjning kan lyftas som ett planeringsunderlag i regionplanen, kommer det att finnas bättre möjlighet att säkerställa en långsiktig och hållbar ballastförsörjning i Skåne.

Läs yttrande - Samråd gällande regionplan för Skåne 2022-2040

Senast granskad 2021-06-22