2021-03-05, SGU:s dnr 33-375/2021 – Ansökan från Lekebergs kommun om upphävande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Mullhyttan, Lekebergs kommun

Läs yttrande - Remiss Ansökan från Lekebergs kommun om upphävande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Mullhyttan, Lekebergs kommun

Senast granskad 2021-06-22