2021-02-23, SGU:s dnr 33-2457/2020 - Naturvårdsverkets förslag till revidering av miljöledningsförordningen.

Frågeställning

SGU har uppmanats att yttra sig över naturvårdsverkets förslag till revidering av miljömiljöledningsförordningen. 

Sammanfattning

SGU anser att förslaget generellt är bra, att förslaget avser en ambitionshöjning och att förslaget är enbart gäller direkt miljöpåverkan. Det är bra att förordningen främst fokuserar mot direkt miljöpåverkan då det är just den påverkan som myndigheten själv hanterar. Det är också positivt att förslaget konstaterar att styrningen och uppföljningen av myndigheters arbete med indirekt miljöpåverkan, genom kärnverksamheten, primärt sker utifrån myndighetsuppdrag, annan lagstiftning och styrning på miljöområdet och inte via miljöledningsförordningen.

Samhällseffekter

Effekterna innebär en tydligare och bättre begränsad miljöledningsrapportering som är mer i linje med gällande standarder.

Läs yttrande - Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revidering av miljömålsförordningen

Senast granskad 2021-06-22