2021-01-29, SGU dnr 33-2698/2020 – Förslag till egenkontrollprogram vid Maurlidengruvorna

Frågeställning

Länsstyrelsen i Västerbottens län har remitterat Boliden Mineral AB:s förslag till egenkontrollprogram för de numer nedlagda gruvorna i Maurliden (Östra och Västra).

Sammanfattning

Maurlidens gråberg är högst varierande vad gäller sulfidhalt, och innehåller i vissa fall upp till 60% sulfider, vilket är högre än i de flesta av Sveriges gruvor. Detta gör att egenkontrollen bör vara mer omfattande. Boliden bör kontinuerligt utvärdera effekten av efterbehandlingsåtgärderna i egenkontrollprogrammet för Maurlidengruvorna.

Samhällseffekter

Anpassning av efterbehandlingsåtgärder genom uppföljning av egenkontrollprogrammet som förhoppningsvis ger en bättre efterbehandling i slutändan.

Läs yttrande över förslag till egenkontrollprogram vid Maurlidengruvorna

Senast granskad 2021-06-22