Yttranden från 2014-2022

SGU lämnar ofta synpunkter på olika förslag, utredningar och remisser. Under 2023 svarar vi endast på remisser från departement och förelägganden från domstolar samt nationella myndigheter vid behov. I övrigt avstår vi från att svara. Undantag kan gälla för remisser som rör mineralfrågor. Under den här sidan hittar du ett urval av våra aktuella beslut och yttranden. Hittar du inte det yttrande du söker? Kontakta SGU:s diarium så hjälper vi dig.