För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Oslo Paris konventionen (OSPAR)

Mekanism genom vilken femton regeringar, tillsammans med EU, samarbetar för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten. SGU är rådgivande i frågor som rör havsbaserad olje- och gasindustri och koldioxidlagring under havsbotten.

Sverige är fördragspart i den regionala havsmiljökonventionen för Nordostatlanten, OSPAR, eller Oslo-Pariskonventionen. OSPAR är den mekanism genom vilken femton regeringar, tillsammans med EU, samarbetar för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten (inklusive Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt). Några av de viktigaste frågorna för OSPAR är bevarandet av biologisk mångfald och hur ekosystemen i havet ska skyddas från övergödning, farliga ämnen samt risker med olje- och gasutvinning.

2010 antog de avtalsslutande parterna i konventionen strategiska mål för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten 2010–2020 ("Nordostatlanten miljöstrategi ").

Du kan också läsa mer om OSPAR på Havs- och vattenmyndighetens (HaV) webbplats (se länk under rubrik Andra webbplatser).

Havs- och vattenmyndigheten driver OSPAR-arbetet i Sverige

Ansvaret för att driva Sveriges arbete i OSPAR ligger på  HaV. I detta arbete medverkar ett antal myndigheter där SGU bistår som expertmyndighet.

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktpersoner

 • Lovisa Zillén Snowball

  Telefon: 018-179033018-179033
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
  Skicka e-post

 • Gry Möl Mortensen

  Telefon: 046-311773046-311773
  Ort: Lund
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering berg
  Skicka e-post