Member State Expert Group on Responsible sourcing of tin, tantalum, tungsten and gold (3TG)

Består av representanter från alla EUs medlemsstater. Sammankallande och ordförande är DG-Trade, en del av EU-kommissionen. Syftet är att ge och samla in information kring implementeringen av EU:s konfliktmineralförordning.

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

  • Peter Åkerhammar

    Telefon: 018-179296
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mineralresurser - Mineralinformation och Gruvnäring
    Skicka e-post