Gunnel Ransed, SGU.

GEARS - Geologiskt arv i inre Skandinavien

I ett svensk-norskt samarbete genomförs 2017-2019 ett projekt om geologiska naturvärden som berör gränsområdet Hedmarks fylke i Norge och Dalarna i Sverige.

Vad kan och bör visas för turister och besökare, vad är sårbart för mänsklig påverkan, och vad bör tas vara på för framtiden? Det är några frågor som projektet vill belysa på samma gång som vi också vill lyfta fram vilka värden som finns i området.

En viktig del av projektet blir att utveckla en mellan Norge och Sverige gemensam modell för dokumentation och klassificering av geologiska naturvärden. Detta kan bli ett viktigt steg för att öka användningen av en underutnyttjad naturresurs, vårt gemensamma geologiska arv. Vi ser framför oss att ett sådant projekt kan bidra till en ökad användning av geologiska naturvärden inom besöksnäring och friluftsliv. Samtidigt kan det också bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar naturförvaltning.

Partners

Projektet löper under tre år, fram till och med 2019, i samarbete mellan SGU (projektägare), Norges geologiske undersøkelse (NGU, projektledare i Norge), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Länsstyrelsen Dalarna, Høgskolen i Innlandet, Fylkesmannen i Hedmark, Fulufjellet nasjonalparkforvaltning, Stiftelsen Folldal Gruver och Sollerön sockenförening. Finansiellt stöd erhålls från Interreg Sverige-Norge, Region Dalarna samt Hedmark fylkeskommune.

 

Logo Interreg Sverige-Norge Interreg har som mål att genom gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Ett specifikt mål är att öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen bevarandestatus.

Kartbild över GEARS projektområde

Berggrundskartan visar att de olika delområdena (Folldal i Norge, Fulufjället och Siljan i Sverige) kompletterar varandra vad gäller geologisk karaktär och utveckling.  Från den skandinaviska fjällkedjans bergarter i väster (ljusblått) över den relativt flacka sandstenen i gränsområdet (blålila) till urbergets kristallina bergarter i öster. Den ljusgrå ringformade strukturen vid Siljan utgör spåren efter ett meteoritnedslag för 370 miljoner år sedan. Under kartans färger ses Lantmäteriets höjdmodell.

Senast granskad: 2018-02-19

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Sven Lundqvist

    Telefon: 018-179326018-179326
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering berg
    Skicka e-post

Hela Fulufjället kan ses som ett geologiskt arv
I gränsen mellan Norge och Sverige sticker det flacka fjället upp som en erosionsrest av de mäktiga sandstenslagren som breder ut sig i nordvästra Dalarna. Sanden avsattes för 1300-1500 miljoner år sedan i gränszonen mellan land och hav, och fortfarande kan man se mönstret av vågornas böljeslag i stenen! Långt senare har inlandsisar och mellanistider också påverkat landskapets former. Idag ser vi spåren även av mer nutida processer som det stora ovädrets effekter på landskapet 1997. I bildens förgrund ses väl utbildade stenringar (frostmarksprocesser). I bakgrunden kan man ana mönstret i fjällsluttningen som isälvar skapat när isen smälte. Fotot är taget från Östertangens västra topp med utsikt mot Summelfjället mot NNV.